zaloguj się   |   załóż konto   |

O BIBLIOTECE

Historia Biblioteki:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej powstała na mocy Uchwały                        Nr XLIV/277/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 października 2002 r. i początkowo istniała na bazie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od dnia 1 maja 2003 r. funkcjonuje jako samodzielna placówka. Uroczyste otwarcie Biblioteki miało miejsce 28 maja 2004 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej – służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do najważniejszych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej należy: