zaloguj się   |   załóż konto   |

Program

Program dotacyjny Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży realizowany od stycznia 2004r. dzięki finansowemu wsparciu Fundacji “Przezorność”, której fundatorem jest Prudential plc z Wielkiej Brytanii.

“Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej” to program, w wyniku którego w wybranych miastach Polski powstają – na bazie istniejących bibliotek – nowoczesne Centra Informacji Lokalnej (CIL). Program adresowany jest do lokalnie działających organizacji pozarządowych, które we współpracy z miejskimi, miejsko-gminnymi, powiatowymi lub miejsko-powiatowymi bibliotekami publicznymi oraz instytucjami samorządowymi będą prowadziły Centrum Informacji Lokalnej ( CIL).

Zadaniem organizacji pozarządowych jest koordynacja działań Centrum: badanie potrzeb użytkowników i opracowywanie działań odpowiadających na te potrzeby, ustalanie planu pracy, współpraca z wolontariuszami.

Współgospodarzami CIL powinni być młodzi wolontariusze (16-22 lata), którzy pragną ożywiać społeczność lokalną, prowadząc różnorodne działania na rzecz swojego miasteczka i włączając w ich realizację mniej aktywnych mieszkańców.

http://www.pcyf.org.pl/