zaloguj się   |   załóż konto   |

Korzystanie z wypożyczalni

1. Zbiory biblioteczne udostępnia się czytelnikom w formie wypożyczeń na miejscu.

2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 3 książek z literatury popularnonaukowej na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie, natomiast z literatury pięknej – na 1 miesiąc.

3. Istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby książek z literatury popularnonaukowej (do 5 pozycji) na zasadzie wypożyczenia krótkoterminowego: „na noc” lub na sobotę i niedzielę.

4. Termin zwrotu książki może być przedłużony tylko w przypadku, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5. Od wypożyczonych książek popularnonaukowych pobierana jest kaucja zwrotna, której wysokość każdorazowo określa bibliotekarz.

6. W przypadku niezwrócenia książek w terminie dłuższym niż 1 miesiąc Biblioteka wysyła upomnienie.

7. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone książki oraz uiścić karę regulaminową za ich przetrzymanie – załącznik nr 1. Wpłacona kaucja nie ulega zwrotowi.

8. W przypadku braku odpowiedzi czytelnika na upomnienie, Biblioteka kieruje sprawę egzekwowania zwrotu materiałów bibliotecznych na drogę prawną.

9. Należy zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem; ewentualne uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi i odnotowane w dokumentach wypożyczeń.

10. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego za niezwrócenie lub zniszczenie jednej części dzieła odpowiada się jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

11. Skargi i wnioski czytelnik może zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki.