zaloguj się   |   załóż konto   |

Korzystanie z czytelni

1. W czytelni Biblioteki można korzystać z:

2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.

3. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów.

4. Należy zwrócić uwagę na stan otrzymanych materiałów, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może odmówić prawa korzystania z pomieszczeń czytelni.

6. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb czytelni. Przed jej opuszczeniem czytelnik zwraca wypożyczone materiały.