zaloguj się   |   załóż konto   |

Korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych

1. Czytelnik ponosi koszty opłat pocztowych za przesłanie zamówionego dzieła. Na wszystkie wpłacone sumy Biblioteka wydaje pokwitowania.

2. Materiały sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego wypożycza się na okres 2 tygodni.

3. Biblioteka może powiadomić o nadejściu zamówionego dzieła telefonicznie.

4. Czytelnik, który uszkodzi lub zniszczy dzieło uzyskane drogą wypożyczenia międzybibliotecznego, ponosi wszelkie konsekwencje ustalone przez bibliotekę wypożyczającą.